Tag : Ngành sợi

Ngành sợi dồn dập dự án mới

Ngành sợi dồn dập dự án mới

Đó chỉ là một trong hàng loạt dự án mà Vinatex dự kiến sẽ triển khai trong năm 2013 - 2014, nhằm cụ thể hoá Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2015, bổ sung năng lực cung ứng cho ngành sợi trong nước. Nhà máy Sợi Phú Hưng có quy mô 21.600 cọc sợi, trong đó, giai đoạn I có quy mô 14.400 cọc, với tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, Nhà máy sẽ sử dụng trên 200 công nhân, sản lượng 240 tấn/tháng. Mặt hàng sản xuất ...
4 years, 6 months ago Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành sợi dồn dập dự án mới