Category : Sợi polypropylene

Sợi polypropylene trắng

Sợi polypropylene trắng

Sợi polypropylene Polypropylene là tên thương mại của sợi polypropylene, mà là trùng hợp của propylene làm nguyên liệu thô, các sợi thu được bằng cách kéo sợi chảy. Polypropylene sản xuất công nghiệp bắt đầu vào năm 1957, là một ngôi sao đang lên trong sợi tổng hợp. Polypropylene có lợi thế của quá trình sản xuất đơn giản, rẻ tiền, độ bền cao, mật độ tương đối là ánh sáng, vì vậy polypropylene một cách nhanh chóng. Polypropylene là một loạt thứ tư lớn của sợi tổng hợp. Các đặc điểm chính của polypropylene A. Mẫu polypropylene theo ...
4 years, 6 months ago Chức năng bình luận bị tắt ở Sợi polypropylene trắng